מדריכים – רואה חשבון בירושלים: פתיחת עסק/חברה, הנהלת חשבונות באינטרנט
04/05/2020

רישום לאזור האישי באתר רשות המסים

יש להיכנס לקישור הזה ולמלא אחר ההנחיות הבאות: יש ללחוץ על הקישור “לאיזור האישי – רשות המסים”. נא  להיכנס לקישור המצ”ב – בלבד. לצורך הזדהות, רצוי להצטייד בת”ז, רשיון […]
21/02/2013

מדריך לפתיחת עסק – מס הכנסה

אם התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק […]