החל מהיום, יוטל מס קניה על סגריות אלקטרוניות | רואה חשבון בירושלים: פתיחת עסק/חברה, הנהלת חשבונות באינטרנט

החל מהיום, יוטל מס קניה על סגריות אלקטרוניות

הטלת מס על סגריה אלקטרונית
צילום: ג'רמי בישופ / ספלאש

בהתאם לצו שפורסם היום, יוטל מס קניה על נוזל לסיגריות אלקטרוניות שאינן מתאימות למילוי חוזר וכן היטל על המלאי בהתאם לסעיפים 6(א) ו- 6(ב) לצו תעריפי המכס.

ההיטל חל על מלאי הנוזל לסיגריות אלקטרוניות חד פעמיות ועל מלאי הסיגריות האלקטרוניות החד פעמיות עצמן אשר נמצאים ברשות הסוחרים לצורך עסקם ביום 21/11/2021 בשעה 24:00.

סכום ההיטל יעמוד על 1 ש"ח לכל מיליליטר נוזל ובאופן יחסי על חלקי מיליליטרים ובסכום של 6 ש"ח לכל סיגריה אלקטרונית חד פעמית.

ההיטל לא יחול על סוחרים שסך היטל על המלאי שברשותם אינו עולה על 10,000 ש"ח.

את ההיטל יש לשלם באמצעות אתר התשלומים של רשות המסים ולשלוח הצהרה לדוא"ל ecigarette@taxes.gov.il לא יאוחר מיום 21/12/2021.

×

לחץ מטה על מנת ליצור איתנו קשר ב-WhatsApp

× דברו איתנו!
דילוג לתוכן