הנחיות בקשר להעלאת שיעור המע"מ ל 18% | רואה חשבון בירושלים: פתיחת עסק/חברה, הנהלת חשבונות באינטרנט

הנחיות בקשר להעלאת שיעור המע"מ ל 18%

ועדת הכספים של הכנסת אישרה לפני מספר ימים את העלאת שיעור המע"מ ב- 1%, כך שהחל מהיום שיעור המע"מ יעמוד על 18%.

לפני שנעבור להנחיות איך לפעול בקשר להעלאת שיעור המע"מ, להלן מספר הגדרות:

מע"מ זהו מס עקיף המוטל על מוצרים ושירותי ם ולא על אדם מסוים, הוא מוטל על עסקאות שבוצעו בישראל ועל יבוא של טובין לישראל. בעצם זהו מס שמוטל באופן עקיף על הצרכן הסופי של המוצר או השירות, כך שבעת צריכת המוצר הצרכן ישלם את המע"מ, אשר מגולם במחיר הסופי של המוצר.

מע"מ (מס ערך מוסף) כשמו כן הוא, הוא משולם על הערך המוסף של המוצר, לדוג' עוסק שמוכר מוצר מסוים שעלה לו 50 שקלים ב 100 שקלים המע"מ שבסופו של דבר ישולם לרשויות המס יהיה על הערך שנוסף למוצר, קרי 50 שקלים, שכן בבואו של העוסק להעביר לרשויות המס את המע"מ שגבה מלקוחו בעת מכירת המוצר, הוא מקזז את המע"מ ששילם כאשר רכש את המוצר מהספק.

בעת שינויי שיעור המע"מ קיימים מצבים שבהם לעוסק נוצר מצב של אי ודאות לגבי שיעורי המע"מ שעליו לגבות מהלקוח, למשל אם נחתמה בין העוסק ללקוחו עסקה כאשר שיעור המע"מ היה 17%, אבל בפועל מסופק השירות או מבוצע התשלום כאשר שיעור המע"מ כבר עלה ל 18%. שיעור המע"מ שיחול על העסקה תלוי בפרמטרים כגון מועד ההכרה בהכנסה של העוסק, למשל האם העוסק מכיר בהכנסתו בעת אספקת המוצר או כאשר הוא מקבל את התשלום על אספקת המוצר, סוג המוצר או השירות שניתן לצרכן וכו'.

להלן הנחיות כלליות ודוגמאות לעניין חיוב במע"מ כפי שמובא ע"י רשויות המס.

ההנחיות הן כלליות ובכל מקרה של ספק נמליץ לפנות אלינו לקבלת יעוץ.

 

 

×

לחץ מטה על מנת ליצור איתנו קשר ב-WhatsApp

× דברו איתנו!
דילוג לתוכן