מענק בגין החזרת עובדים למעגל העבודה עקב משבר הקורונה | רואה חשבון בירושלים: פתיחת עסק/חברה, הנהלת חשבונות באינטרנט

מענק בגין החזרת עובדים למעגל העבודה עקב משבר הקורונה

מענק קורונה החזרת עובדים

ב-16 ביוני 2020 פורסם חוק מענק לעידוד התעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) התש"ף 2020. בהתאם לחוק, מעסיק אשר יחזיר עובדים למעגל העבודה יהיה זכאי למענק בגין עובדים אלה.

התנאים לקבלת המענק:

 1. המעסיק הינו מעסיק זכאי בהתאם לתנאים בחוק.
 2. העובד הינו עובד מזכה בהתאם לתנאים בחוק.
 3. שכרו של העובד בעד כל חודש בעבורו נדרש המענק עולה על 3,300 ₪.
 4. מצבת העובדים של המעסיק גדלה בחודש עבורו מבוקש המענק ביחס לחודשים שיפורטו בהמשך.
 5. הוגשה בקשה למענק באתר שירות התעסוקה.

מעסיק זכאי

מעסיק זכאי הינו מעסיק אשר מתקיימים לגביו כל אלה:

 1. הוא פתח את עסקו לפני יום 29/02/2020.
 2. הוא לא סגר את עסקו עד ליום 31/05/2020.
 3. הוא פתח תיק העסקת עובדים בביטוח לאומי לפני יום 29/02/2020.
 4. הוא לא סגר את תיק העסקת העובדים במוסד לביטוח לאומי עד ליום 31/05/2020.
 5. הוא ניהל פנקסי חשבונות לשנת 2019 בהתאם להוראות החוק.

עובד מזכה

עובד אשר מתקיימים לגביו כל אלה:

א. שכרו החודשי אצל המעסיק בחודשים עבורם מבוקש המענק עולה על 3,300 ₪.

ב. מתקיימים לגביו אחד מאלה:

 1. מלאו לו 18 שנים והוא לא הגיע לגיל פרישה (62 לנשים, 67 לגברים) ומתקיימים לגביו אחד מאלה:
  1.1. הוא נרשם בשירות התעסוקה כדורש עבודה בין התאריכים 01/01/2020
  ל-29/02/2020.
  1.2. הוא פוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום בין התאריכים 01/03/2020 ל-30/04/2020. או
  שתקופת ההורות והלידה שלו הייתה בתקופה זו והוא עבד אצל אותו מעסיק שפיטר אותו
  או הוציאו לחל"ת בחודש פברואר 2020.
  יראו עובד שלא נרשם בשירות התעסוקה כמי שפוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום אם
  השתכנע מנהל שירות התעסוקה כי העובד אכן פוטר או הוצא לחל"ת.
 1. העובד זכאי למענק הסתגלות מיוחד לחודש מאי 2020.
 2. העובד זכאי להבטחת הכנסה לחודש מאי 2020.
 3. הוא זכאי לדמי אבטלה עבור חודש מאי 2020.

עובד שלא יחשב לעובד מזכה

 1. הוא קרוב של המעסיק שהחל לעבוד אצלו לאחר יום 29/02/2020. קרוב לעניין זה – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני הזוג שלהם, אח או אחות וילדיהם, גיס או גיסה, דוד או דוד וילדיהם, חם או חמות, נכד או נכדה לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב (חורג).
 2. עובד זר.
 3. עובד ששולמו בעדו כספים מהמדינה לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית בעד החודש שבעדו מבוקש המענק.

המענק

המענק מתחלק לשני מסלולים:

מסלול ראשון

מענק עבור החודשים יוני עד ספטמבר 2020:

 1. 875 ₪ לכל חודש, בעד כל עובד שהוחזר ע"י המעסיק למעגל העבודה בין התאריכים 19/04/2020 ל-30/04/2020 והועסק אצל המעסיק מעבר למצבת העובדים לחודש מרץ 2020 (יצר תוספת על העובדים שהועסקו בחודש מרץ 2020).
 2. 875 ₪ לכל חודש, בעד כל עובד שהוחזר ע"י המעסיק למעגל העבודה בחודש מאי 2020 והועסק אצל המעסיק מעבר למצבת העובדים לחודש אפריל 2020.
 3. 1,875 ₪ לכל חודש, בעד כל עובד שהוחזר ע"י המעסיק למעגל העבודה בחודשים יוני, יולי, אוגוסט או ספטמבר והועסק אצל המעסיק מעבר למצבת העובדים לחודש מאי 2020.
  ובחודש הראשון לחזרתו לעבודה הוא החל לעבוד לפני ה-15 לחודש ועבד ברציפות עד תום אותו חודש.

מסלול שני

מענק עבור החודשים יולי עד אוקטובר 2020:

1,875 ₪ לכל חודש, בעד כל עובד שהוחזר ע"י המעסיק למעגל העבודה בחודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר או אוקטובר והועסק אצל המעסיק מעבר למצבת העובדים לחודש יוני 2020.
ובחודש הראשון לחזרתו לעבודה הוא החל לעבוד לפני ה- 15 לחודש ועבד ברציפות עד תום אותו חודש.

לא ניתן לשלב בין המסלולים ויש לבחור את המסלול המיטבי בעת הרישום באזור המעסיק באתר שירות התעסוקה.

מצבת העובדים לחודש מסוים

מספר העובדים שהועסקו אצל אותו מעסיק באותו חודש, כולו או חלקו, לעניין זה לא יראו עובדים שפוטרו או הוצאו לחופשה ללא תשלום באותו חודש, כולו או חלקו, אלא אם חזרו לעבודה באותו חודש.

לדוגמה, מעסיק העסיק בחודש פברואר שישה עובדים, באמצע חודש מרץ הוציא 3 עובדים לחל"ת, מכאן כי מצבת העובדים לחודש מרץ עומדת על 3 עובדים. בסוף חודש אפריל החזיר המעסיק את שלושת העובדים לעבודה, מכאן כי מצבת העובדים לחודש אפריל עומדת על 6 עובדים.

עובד המועסק אצל יותר ממעסיק אחד

עובד המועסק אצל יותר ממעסיק אחד, יזכה במענק את המעסיק המשלם את המשכורת הגבוהה יותר לעובד, על פי הצהרת העובד.

מועד בקשת המענק

בתוך 60 ימים מתום החודש בעבורו מתבקש המענק.

אופן בקשת המענק

בקשת המענק תתבצע באתר שירות התעסוקה.

על המעסיק להירשם באזור המעסיקים ולבצע בקשה למענק עבור כל עובד מזכה.
עבור מעסיקים המעסיקים מספר רב של עובדים מזכים, ניתן לטעון רשימת עובדים בקובץ אקסל לאתר שירות התעסוקה (הנחיות למילוי הטופס).

בכדי שהמעסיק יקבל את המענק, על העובד המזכה להגיש הצהרה באתר שירות התעסוקה לגבי פרטיו, אופן ותנאי העסקתו.

דין המענק

המענק לא יחשב כחלק ממחיר עסקאותיו (הכנסותיו) של העוסק.

המועד הראשון בו ניתן יהיה להגיש את הבקשה לקבלת המענק: 15 ליולי 2020.

לחץ כאן להסבר על אופן רישום מעסיקים ובקשה לקבלת המענק באתר שירות התעסוקה.

לחץ כאן להסבר על אופן רישום עובדים והגשת הצהרה באתר שירות התעסוקה.

משרד רואי החשבון אהרן ושות' עומד לרשותכם בכל פניה, שאלה או בקשה. הינכם מוזמנים ליצור קשר עימנו על מנת שנדאג שעסקכם יקבל את מלוא המענקים המגיעים לכם.

×

לחץ מטה על מנת ליצור איתנו קשר ב-WhatsApp

× דברו איתנו!
דילוג לתוכן