מענק לעצמאים בעקבות משבר הקורונה – פעימה שניה | רואה חשבון בירושלים: פתיחת עסק/חברה, הנהלת חשבונות באינטרנט

מענק לעצמאים בעקבות משבר הקורונה – פעימה שניה

האפשרות להגיש תביעה למענק לעצמאים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה תפתח, ככל הנראה, היום (6/5/2020).

להלן תנאי הזכאות לקבלת המענק בפעימה השניה לעצמאים כפי שתוקנו בתקנות:

  1. תושב ישראל.
  2. שבשנת המס 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר.
  3. הוא עסק בעסקו במהלך 6 חודשים לפחות שקדמו ליום 31/3/20. (עסקים שנפתחו לאחר יום 1/10/2019 ועסקים שלא היו פעילים בחצי שנה האחרונה לא יהיו זכאים למענק).
  4. ההכנסה החייבת בשנת 2018 לא עלתה על 1,000,000 ₪. לגבי עצמאי שהחל את עסקו בשנת 2019, הכנסות החייבת לשנת 2019 לא עלתה על 1,000,000 ₪.
  5. "הכנסה חייבת" – מכל מקור למעט רווחי הון.
  6. הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק עלתה על 714 ₪.
  7. מחזור העסקאות מעסק בחודשים מרץ עד יוני 2020 ירד ב 25% לפחות לעומת המחזור בחודשים מרץ עד יוני 2019. לגבי עצמאים שהחלו את עסקם לאחר 1/3/2019, יראו את מחזור העסקאות שלהם לצורך השוואה למחזור בחודשים מרץ עד יוני 2020, כמחזור החודשי הממוצע מיום תחילת העסק ועד ליום 29/2/2019, כשהוא מוכפל ב 4.
  8. יש להגיש את התביעה למענק בתוך 70 יום מיום 3/5/2020.

גובה המענק יהיה 70% מההכנסה החודשית הממוצעת מעסק ועד 10,500 ₪.

עצמאים שהכנסתם החודשית הממוצע עולה על 40,000 ₪ – גובה המענק יקטן בסכום השווה ל 17.3% מההפרש שבין הכנסתם החודשית הממוצעת מעסק ל 40,000.

לדוגמא: אם ההכנסה החודשית הממוצעת מעסק עמדה על סך 41,000 ₪, גובה המענק יקטן ב 173 ₪ (17.3% מ 1,000 ₪, שזה ההפרש בין 41,000 ל- 40,000).

התביעה למענק תוגש באופן עצמאי באיזור האישי. מי שטרם ביצע רישום, אנו ממליצים להרשם בהקדם.

באיזור האישי יש ללחוץ על הכפתור "תביעה למענק לעצמאים קורונה" ולאחר מכן על הלינק "מענק פעימה שניה".

קישור למדריך רישום לאיזור האישי ניתן למצוא כאן.

תוספת לעסק קטן – פעימה שלישית
במקביל לפעימה השניה, תשולם תוספת למענק לעצמאים בעלי עסק קטן, שמחזור עסקאותיו בין 1,500 ₪ ל 25,000 ₪ כדלקמן:
1. עצמאי שמחזור עסקאותיו החודשי הממוצע לשנת 2019 עמד על סך בין 1,500 ₪ ל 8,333 ₪ יקבל מענק
בסך 700 ₪.
2. עצמאי שמחזור עסקאותיו החודשי הממוצע לשנת 2019 עמד על סך בין 8,834 ₪ ל 16,667 ₪ יקבל
מענק בסך 1,875 ₪.
3. עצמאי שמחזור עסקאותיו החודשי הממוצע לשנת 2019 עמד על סך בין 16,668 ₪ ל 25,000 ₪ יקבל
מענק בסך 3,025 ₪.

תנאי לקבלת המענק הוא ירידה של 25% לפחות במחזור העסקאות בחודשים מרץ אפריל 2020 לעומת מרץ אפריל 2019.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה.

×

לחץ מטה על מנת ליצור איתנו קשר ב-WhatsApp

× דברו איתנו!