מענק לשכירים בעלי שליטה בעקבות משבר הקורונה | רואה חשבון בירושלים: פתיחת עסק/חברה, הנהלת חשבונות באינטרנט

מענק לשכירים בעלי שליטה בעקבות משבר הקורונה

מענק לבעלי שליטה

האפשרות להגיש תביעה, באיזור האישי באתר האינטרנט של רשות המסים, למענק לשכירים בעלי שליטה בחברות שנפגעו בעקבות משבר הקורונה, תפתח, ככל הנראה, ביום 18/05/2020.

להלן תנאי הזכאות לקבלת המענק לשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים כפי שתוקנו בתקנות:

  1. יחיד בעל שליטה בחברת מעטים, שהחזיק במניות החברה, בתקופה 01/10/2019 עד מועד הגשת התביעה לפחות.
  2. בכל אחד מששת החודשים שקדמו לחודש מרץ 2020 (ספטמבר 2019 עד פברואר 2020), לפחות, שולמה לו משכורת מהחברה שהוא בעל שליטה בה.
  3. בשנת המס 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר.
  4. ההכנסה החייבת של השכיר בעל השליטה בתוספת הכנסתה החייבת של החברה ,המוכפלת בחלקו היחסי של בעל השליטה בחברה, לשנת 2018,  לא עלתה על 1,000,000 ₪. לגבי חברה שהחלה את פעילותה בשנת 2019, ההכנסה החייבת לשנת 2019 לא עלתה על 1,000,000 ₪.
    "הכנסה חייבת" – מכל מקור למעט רווחי הון.
  5. הכנסתו החודשית הממוצעת ממשכורת בחברת המעטים עלתה על 714 ₪.
  6. מחזור העסקאות של החברה בחודשים מרץ עד יוני 2020 ירד ב 25% לפחות לעומת המחזור בחודשים מרץ עד יוני 2019. לגבי חברות שהחלו לפעול לאחר 1/3/2019, יראו את מחזור העסקאות שלהן לצורך השוואה למחזור בחודשים מרץ עד יוני 2020, כמחזור החודשי הממוצע מיום תחילת העסק ועד ליום 29/2/2019, כשהוא מוכפל ב 4.
  7. השכיר מוגדר כבעל שליטה במוסד לביטוח לאומי בתקופה שמיום 1/10/2019 על ליום 29/2/2020 לפחות.
  8. יש להגיש את התביעה למענק בתוך 70 יום מיום 3/5/2020 (עד ליום 12/07/2020).

גובה המענק יהיה 70% מהשכר החודשי הממוצע בשנת 2018 שקיבל השכיר בעל השליטה מהחברה ועד 10,500 ₪.

שכירים בעלי שליטה שהכנסתם החודשית הממוצע עולה על 40,000 ₪ – גובה המענק יקטן בסכום השווה ל 17.3% מההפרש שבין הכנסתם החודשית הממוצעת ל 40,000.

לדוגמא: אם ההכנסה החודשית הממוצעת עמדה על סך 41,000 ₪, גובה המענק יקטן ב 173 ₪ (17.3% מ 1,000 ₪, שזה ההפרש בין 41,000 ל- 40,000).

התביעה למענק תוגש באופן עצמאי באיזור האישי, מי שטרם ביצע רישום, אנו ממליצים להרשם בהקדם.

קישור למדריך רישום לאיזור האישי ניתן למצוא כאן.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה.

×

לחץ מטה על מנת ליצור איתנו קשר ב-WhatsApp

× דברו איתנו!
דילוג לתוכן