מענק סיוע לעצמאים בעקבות משבר הקורונה – פעימה ראשונה | רואה חשבון בירושלים: פתיחת עסק/חברה, הנהלת חשבונות באינטרנט

מענק סיוע לעצמאים בעקבות משבר הקורונה – פעימה ראשונה

מענק עצמאים

ביום 02/04/2020 פורסמו תקנות שעת חירום (מענק סיוע לעצמאים). להלן תנאי הזכאות לקבלת המענק כפי שתוקנו בתקנות:

 1. עצמאי שהוא תושב ישראל.
 2. שבשנת המס 2019 מלאו לו 20 שנים או יותר.
 3. הוא עסק בעסקו במהלך 6 חודשים לפחות שקדמו ליום 29/2/20. (עסקים שנפתחו לאחר יום 1/9/2019 ועסקים שלא היו פעילים בחצי שנה האחרונה לא יהיו זכאים למענק).
 4. ההכנסה החייבת בשנת 2018 לא עלתה על 240,000 ₪. לגבי עצמאי שהחל את עסקו בשנת 2019, הכנסות החייבת לשנת 2019 לא עלתה על 240,000 ₪.
 5. "הכנסה חייבת" – מכל מקור למעט רווחי הון.
 6.  הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק עלתה על 2,000 ₪.
 7. מחזור העסקאות מעסק בחודשים מרץ ואפריל 2020 ירד ב 25% לפחות לעומת המחזור בחודשים מרץ ואפריל 2019. לגבי עצמאים שהחלו את עסקם לאחר 1/3/2019, יראו את מחזור העסקאות שלהם לצורך השוואה למחזור בחודשים מרץ ואפריל 2020, כמחזור החודשי הממוצע מיום תחילת העסק ועד ליום 29/2/2019, כשהוא מוכפל בשתיים.
 8. צירוף ההכנסות של העצמאי ובן/בת הזוג לשנת 2018 לא עלתה על 340,000 ₪.

יש להגיש את התביעה למענק בתוך 70 יום מיום 2/4/2020.
גובה המענק יהיה 65% מההכנסה החודשית הממוצעת מעסק ועד 6,000 ₪.עצמאים שהכנסתם החודשית הממוצע עולה על 16,000 ₪, גובה המענק יקטן בסכום השווה ל 75% מההפרש שבין הכנסתם החודשית הממוצעת מעסק ל 16,000. לדוגמא: אם ההכנסה החודשית הממוצעת מעסק עמדה על סך 17,000 ₪, גובה המענק יקטן ב 750 ₪ (75% מ 1,000 ₪, שזה ההפרש בין 17,000 ל- 16,000).

התביעה למענק תוגש באופן עצמאי באזור האישי של אתר המסים; מי שטרם ביצע רישום, אנו ממליצים להרשם בהקדם. באזור האישי נוסף כפתור "תביעה למענק לעצמאים קורונה". שימו לב כי האתר של רשות המסים עלול להיות עמוס מאוד בתקופה הקרובה ולכן מומלץ לנסות לגשת לאתר בשעות שאינן שעות העומס. ראו בפוסט קודם הנחיות לרישום וגישה לאזור האישי באתר רשות המסים. בנוסף, אם אתם נתקלים בקשיים בטעינת הדף, ניתן לנסות ולגלוש מדפדפן שונה, כגון אינטרנט אקספלורר.
חברות ובעלי שליטה בחברות אינם זכאים למענק בהתאם לתקנות שפורסמו.

להלן שאלון קצר המתמצת את תנאי הזכאות:

 1. נולדתי בשנת 1999 או קודם? כן / לא.
 2. העסק שלי היה פעיל לפחות כל אורך התקופה שבין 1/9/19?  כן / לא
 3. הגשתי דוח למס הכנסה בגין שנת 2018?  כן / לא
 4. גובה הכנסתי החייבת בשנת 2018 היה 240,000 ₪ או פחות?  כן / לא
 5. גובה הכנסתי הממוצעת בחודש בשנת 2018 היה 2,000 ₪ או יותר? כן / לא.
 6.  במרץ-אפריל 2020 מחזור ההכנסות של העסק ירד ב 25% או יותר בהשוואה למרץ-אפריל 2019? כן / לא
 7. אם אני נשוי/אה, הכנסותיי בצירוף הכנסות בת הזוג לא עלו על 340,000 ₪? כן / לא
 8. אם עניתם כן לכל השאלות אתם עשויים להיות זכאים למענק.
  לגבי עוסקים שהחלו לפעול בשנת 2019, הקריטריונים לעיל יבחנו לפי שנת 2019, לאחר הגשת הדוח השנתי.  

אם עניתם כן לכל השאלות אתם עשויים להיות זכאים למענק.
לגבי עוסקים שהחלו לפעול בשנת 2019, הקריטריונים לעיל יבחנו לפי שנת 2019, לאחר הגשת הדוח השנתי.

×

לחץ מטה על מנת ליצור איתנו קשר ב-WhatsApp

× דברו איתנו!